0312 427 54 92
0312 427 64 86

Tapered SwissPlus

  Tapered SwissPlus zaman kazanımı sağlarken implant vakalarınızı basitleştiren tek seviyeli bir implanttır ve ölçü alma, taşıma parçası ve final abutment olarak kullanılan Fixture/Mount Transfer parcası ile birlikte paketlenmektedir.Çift katlı yiv dizaynı normalinden üç kat daha hızlı implant yerleştirebilmenize olanak sağlar. Daha az cerrahi zaman anlamına gelen self-tapping dizayn bir basamağı ortadan kaldırır ve üretkenliğinizi arttırırken pratiğinizi geliştirmenize yardımcı olur. 
 
    Tapered SwissPlus implantın fevkalalde tasarım özellikleri her tek seviye vaka için bir çözüm sağlar.Tapered yapı kemiğin genişlemesine yardımcı olur ve yumuşak kemikte primer stabilite oranını maximum seviyeye çıkartır. Bununla birlikte Tapered dizayn açılı köklerin arasına ve labial konkavitelerin olduğu yerlere daha geniş çapta implant uygulanmasını sağlar.Tüm SwissPlus protetik parçaları mümkün olan her restoratif ihtiyacınızı karşılar.
    SmartSteps teknikleri pratiğinizin gelişmesine yardımcı olur.
 
    SmartSteps teknikleri ile hastalarınızın memnuniyeti yüzlerine yansır, daha çok gülümseme ve verimli implant vakaları almanıza yardımcı olur. Zimmer Dentalin bir parçası olarak, SmartSteps teknikleri başarınızı arttıran ürün ve metodları birleştirir.
SmartSteps teknikleri :
İmmediat Ölçü Alma
İmmediat Restorasyon
İmmediat Yükleme
 
SmartSteps teknikleri cerrahlara, doktorlara ve hastalara değişik faydalar sağlar :
Daha fazla hasta kabulü
Daha az ziyarette mükemmel sonuç
Erken estetik gelişmeler hasta memnuniyetini sağlar ve güvenine destek olur
İmmediat yükleme protokolleri kullanılırken immediat çözüm alma
Cerrahi ve restoratif işlemlerde karşılıklı memnuniyet
Cerrahlar yüksek seviyeli hizmet sağlayarak daha fazla referans alır
Doktorlar daha az zamanda biten implant vakaları ve daha az koltuk süresinden fayda sağlar
Artan hasta kabulu implant sürecinin daha etkili olmasını sağlar

İmmediat Ölçü Alma Tekniği :
İmplantın yerleştirilmesinden sonra, ölçüyü alın ve implanttan transfer parçasını çıkartarak transfer parçası ile birlikte ölçüyü labaratuara gönderin.
İyileşme vidasını yerleştirin ve dikin. İyileşme periyodu boyunca laboratuar modeli üretir ve final abutment ile birlikte geçici protezi hazırlar. Hassas doku seviyeleri yeterli ise restorasyon copingleride hazırlanabilir.
İyileşme periyodundan sonra torque wrench kullanarak hazırlanan final abutmenti yerleştirin ve geçici restorasyona uygulayın.
Dokunun iyileşmesinden sonra geçici protezi abutmentten çıkartın. Hassas dokudaki değişimi doğrulamak için abutmente mümkün olan preperasyonları yapın. Restorasyon copingleri üretildiyse yerleştirin. Bu ölçü ile son restorasyon tamamlanır.
 
İmmediat Restorasyon Tekniği :
Düşen bir diş olması durumunda bir atravmatik çekme gerçekleştirin.
Frez sırasına göre cerrahi uygulama yapılacak bölgeyi hazırlayın. İmplantı yerleştirin ve uygun abutmenti seçin ve hazırlayarak hex aleti ile implant üzerine yerleştirin.
Geçici protezi hazırlayın ve tıkanık temasların olmadığını teyit etmek için tıkanıklıkları kontrol edin. Geçici siman kullanarak protezi abutmentin üzerine simante edin.
İyileşme periyodundan sonra ölçüyü alın ve final restorasyonu hazırlayın.
 
İmmediat Yükleme Tekniği :
İmplantlar üzerine transferleri vidalayın. Ölçüyü alın.İmplantlardan transferleri çıkartın ve modelin üretimi için ölçü ile birlikte labaratuara gönderin.
Alçı modeli oluşturun ve transferleri çıkarın. Kalıp üzerine bar gold copingleri vidalayın. Model üzerinde gold barı hazırlayın.
Ağız içinde barı yerleştirin. Pasif uygunluğu kontrol edin ve mümkünse doğrulayın.

Mutlu Dental